Trento - HarpoLab

Trento, Piazza Garzetti

ORARI

Informazioni

Luogo

Trento, Trento – HarpoLab

Piazza Garzetti, 24 - 38122 Trento (TN)

Orario

Per informazioni:

Trento – HarpoLab